Gastronauts Põhja- Balti regiooni parim projekt

26/09/2013 16:22

Sirguvad söögisellid projekti raames osaleti 14. septembril Kuressaare keskväljakul toimunud Turupäeval, kus Valjala põhikooli lapsed Reelika Sarnits (paremalt), Anu Kull, Merilyn Tänav ja Mihkel Kukk pakkusid omavalmistatud õunamahla. FOTO: Sirguvad söögisellid

Saarte Koostöökogu projekt “Growing Gastronauts“ ehk “Sirguvad söögisellid“ võitis Põhja- ja Baltimaade rahvusvaheliste LEADER-koostööprojektide konkursil kategoorias “Kohalikud ressursid ja keskkond“ esimese koha. Konkursi parimad kuulutati välja 26. septembril Tallinnas.

Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustike üksused – Taani, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Rootsi – viisid läbi maaelu arengukava 2007–2013 Põhja- ja Baltimaade LEADER rahvusvahelise koostööprojektide konkursi.

Konkursi eesmärk oli rõhutada rahvusvahelise koostöö olulisust Põhja- ja Baltimaade maaelu arengule, leida ja tutvustada LEADER-i tegevusgruppide rahvusvaheliste koostööprojektide edulugusid, teavitada avalikkust huvitavatest valdkondadest ja tegevustest.

Konkurss toimus viies kategoorias: noorteprojektid, turismiprojektid, kultuuriprojektid, kohaliku piirkonna arengu projektid ning kohaliku ressursi ja keskkonna rahvusvahelised projektid.

Üheks konkursil osalemise tingimuseks oli see, et vähemasti üks projekti osapool pidi olema Põhja-Balti regiooni riik. “Sirguvate söögisellide“ Eesti partnerriigid on Inglismaa ja Prantsusmaa. Eestis on projektiga seotud kaks Hiiumaa ja viis Saaremaa kooli.

“Sirguvad söögisellid“ on kogemuste vahetamise ja mitteformaalse õppe projekt, mille raames viiakse aastail 2012–2013 Saaremaa viies maakoolis läbi erinevaid tegevusi, misläbi suureneb osavõtjate huvi ja teadlikkus tervislikust toitumisest, lähikonna toidutootjatest ning lühikesest tarneahelast “põllult potti“.

Saarte Koostöökogu nõustaja ja projekti “Sirguvad söögisellid“ projektijuht Sulvi Munk ütles Meie Maale, et saadud tunnustus on väga oluline. “Saime kinnitust, et toiduteema koolides on tähtis nii meie maakonnas, mujal Eestis kui ka Euroopas tervikuna, et tuntakse muret sarnaste probleemide pärast. Seega saab meie head LEADER-algatust edukalt järgida ka erinevates EL-i riikides.“